spolupráce Kročák

V ateliéru Kročák jsem mohl spolupracovat na mnoha zajímavých zakázkách, uvádím nejvýznamnější: