spolupráce Wízner AA

V ateliéru Wízner AA jsem měl možnost se podílet na celé řadě návrhů rodinných domů, stavebních úprav památkově chráněných objektů v Českém Krumlově i okolí a řadě územních plánů a plánů ZTV. Z celé řady projektů vybírám alespoň několik zakázek: