profil


Při navrhování nových staveb hledám moderní formu, která navazuje na okolní architekturu a snaží se respektovat logiku daného území. Výsledkem by měla být moderní budova, která si uchovávávazbu na své okolí a která patří do českého kontextu. Nakolik se mi to daří, musí posoudit laskavý čtenář těchto stránek sám.