Ing. Tomáš Fuit – autorizovaný inženýr

PROFIL

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Při navrhování nových staveb hledám moderní formu, která navazuje na okolní architekturu a snaží se respektovat logiku daného území. Výsledkem by měla být moderní budova, která si uchovávávazbu na své okolí a která patří do českého kontextu. Nakolik se mi to daří, musí posoudit laskavý čtenář těchto stránek sám.

Ing. Tomáš Fuit

1978

narozen

1993 - 2001

středoškolská studia na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích

všeobecná státní zkouška z německého jazyka, Deutsches Sprachdiplom 2. Stufe

vysokoškolská studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze obor Pozemní stavby a architektura

diplomový projekt – návrh domova pro seniory v Praze Řepích v ateliéru ing. arch Čajky

2003 - 2008

zaměstnán v atelieru Wízner AA v Českém Krumlově

2008

autorizace u České komory autorizovaných inženýrů a techniků v oboru pozemní stavby

2008 – 2012

spolupráce s ateliérem Kročák

v současné době působím jako samostaný projektant v oboru pozemních staveb

Spolupráce s architektonickými ateliéry a architekty