Ing. Tomáš Fuit – autorizovaný inženýr

projekty

Celková rekonstrukce národní kulturní památky kaplí pašijové cesty v Římově

Zajišťovali jsme celou projektovou přípravu až po stavební a autorský dozor

Realizace: