Ing. Tomáš Fuit – autorizovaný inženýr

projekty

Novostavba obchodního centra Třemšín v Rožmitále pod Třemšínem

Podle návrhu a ve spolupráci s Ing. arch. Václavem Čihákem

Realizace: 2021