Ing. Tomáš Fuit – autorizovaný inženýr

projekty

Rekonstrukce Českobudějovického biskupství

Podle návrhu a ve spolupráci s s Ateliérem Štěpán (ing. Arch. Marek Štěpán)

Realizace: 2021