Ing. Tomáš Fuit – autorizovaný inženýr

projekty

Rekonstrukce katedrály v Českých Budějovicích

Podle návrhu a ve spolupráci s ing. Arch. Markem Štěpánem a s ing arch. Jaromírem Kročákem

Realizace: 2011-2013