Ing. Tomáš Fuit – autorizovaný inženýr

projekty

Rekonstrukce kostela sv. Rodiny

Podle návrhu a ve spolupráci s s arch. Josefem Pleskotem

Realizace: 2014