Ing. Tomáš Fuit – autorizovaný inženýr

Ing. Tomáš Fuit

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Při navrhování nových staveb hledám moderní formu, která navazuje na okolní architekturu a snažím se respektovat logiku daného území.

služby

Nabízím komplexní služby od počátečního konceptu až po realizaci.

Architektonické studie

Zajistíme návrh rodinných domů, bytových domů, kanceláří dalších druhů pozemních staveb.

Návrhy interiérů

V případě zájmu řešíme i interiéry navrhovaných staveb

vizualizace

Součástí projektu může být i vizualizace návrhů, architektonických studií

Projekty rodinných domů

Navrhneme rodinný dům od A do Z, zabýváme se novostavbami i rekonstrukcemi. Vytvoříme architektonickou studii, projekt pro územní řízení a stavební povolení i projekt pro provedení stavby.

Projektové dokumentace

Zajišťujeme všechny druhy projektové přípravy – územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí projekty včetně rozpočtů

Inženýrská činnost

Jsme schopni zařídit všechna potřebná stanoviska a podklady k vydání stavebního povolení / územního rozhodnutí. Zabýváme se i dozory na stavbách (autorský dohled, stavební dozor)

Stavebně fyzikální výpočty a posudky

Běžnou součástí naší projektové činosti je vypracování a zajištění všech potřebných stavebně technických posudků (akustika, radon, statika, tepelně technické výpočty)

Zelená úsporám

Spolupracujeme s příslušnými specialisty a připravíme projekty a výpočty pro dotační tituly Zelená úsporám, Oprav dům po babičce.

portfolio

Ukázky realizovaných projektů

Spolupráce s architektonickými ateliéry a architekty