Ing. Tomáš Fuit, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
České Budějovice, Jihočeský kraj